- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem

neidentifik.vlastníci pozemků_668778103_1_Myštice [1]

Vyvěšeno: 24.4.2019