20. zasedání Zastupitelstva Jč. kraje 11.4.2019

20.zasedání Zastup.