PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY-část MYŠTIC 19.3.2019

přerušení dodávky elektřiny 19032019