- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

Informace pro voliče, který změní pobyt po 14. dubnu 2019

Příloha č. 6 – Informace pro voliče který se přestěhoval po 16. dubnu 2019 -pro ohlašovny [1]