- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

Změna č. 1 územního plánu obce Myštice – dokumentace k návrhu

00a_NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚP MYŠTICE_12112018 [1]

00b_ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP MYŠTICE_12112018 [2]

00c_ODŮVODNĚNÍ_PŘÍLOHA_ÚZ ÚP MYŠTICE_11122018 [3]

01_ZM1_MYŠTICE_ZČÚ [4]

02_ZM1_MYŠTICE_HLAVNÍ VÝKRES [5]

03_ZM1_MYŠTICE_VPS a VPO [6]

04_ZM1_MYŠTICE_VÝKRES DI A TI [7]

05_ZM1_MYŠTICE_KOORDINAČNÍ VÝKRES [8]

06_ZM1_MYŠTICE_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ [9]

Vyvěšeno: 23.1.2019