- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu – kú Vahlovice

Oznámení o dokončení obnovy kat.oper.kú Vahlovice [1]

Vyvěšeno: 3.10.2018