Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu – kú Vahlovice

Oznámení o dokončení obnovy kat.oper.kú Vahlovice

Vyvěšeno: 3.10.2018