- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

Závěrečný účet 2017 Obec Myštice

2017 Závěrečný účet [1]

FIN2-12_V040-201712K01 [2]

Rozvaha_V060-201712K01 [3]

Výsledovka_V061-201712K01 [4]

Zpráva o přezkoumání hospodaření [5]

Hodnotící zpráva 2017 [6]

Příloha_V062-201712K01 [7]

Rozvaha_v_plném_rozsahu [8]

Výkaz_zisku_a_ztráty_v_plném_rozsahu [9]

Příloha2017 [10]Příloha2017 [10]

Vyvěšeno dne 15.6.2018