Dotaz dle zákona 106/1999 Sb. z 26.6.2018

Míka-žádost 062018

Míka-odpověď 062018