- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

Územní plán Myštice – dokumentace pro veřejné řízení

00a_VÝROK_ÚP MYŠTICE_10052018 [1]
00b_ODŮVODNĚNÍ_ÚP MYŠTICE_10052018 [2]
01_MYSTICE_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ_5000 [3]
02_MYSTICE_HLAVNÍ VÝKRES_5000 [4]
03_MYSTICE_VÝKRES VPS A VPO_5000 [5]
04_MYSTICE_KOORDINAČNÍ VÝKRES_5000 [6]
05_MYSTICE_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ_25000 [7]
06_MYSTICE_VÝKRES ZPF_5000 [8]
07_MYSTICE_VÝKRES ÚSES A ZELENĚ_5000 [9]

Vyvěšeno: 11.5.2018