- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

NÁVRH Závěrečného účtu za rok 2017 – Obec Myštice

2017 Závěrečný účet-návrh [1]
FIN2-12_V040-201712K01 [2]
Rozvaha_V060-201712K01 [3]
Výsledovka_V061-201712K01 [4]
Příloha_V062-201712K01 [5]
Hodnotící zpráva 2017 [6]
Zpráva o přezkoumání hospodaření [7]

Rozvaha_v_plném_rozsahu [8] – Agroles

Výkaz_zisku_a_ztráty_v_plném_rozsahu [9] – Agroles

Příloha2017 – Agroles [10]

 

Vyvěšeno: 22.5.2018