- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

Návrh územního plánu pro společné jednání

00a_VÝROK_ÚP MYŠTICE_18012018 [1]

00b_ODŮVODNĚNÍ_ÚP MYŠTICE_18012018 [2]

01_MYSTICE_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ_5000 [3]

02_MYSTICE_HLAVNÍ VÝKRES_5000 [4]

03_MYSTICE_VÝKRES VPS A VPO_5000 [5]

04_MYSTICE_KOORDINAČNÍ VÝKRES_5000 [6]

05_MYSTICE_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ_25000 [7]

06_MYSTICE_VÝKRES ZPF_5000 [8]

07_MYSTICE_VÝKRES ÚSES A ZELENĚ_5000 [9]