Informace o možnosti vydání nového občanského průkazu v době voleb

Informace k volbám – obcím