- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

Oznámení zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků pro obnovu kat.operátu v KÚ Vahlovice novým mapováním

Oznámení zahájení zjišťování hranic pozemků kú Vahlovice [1]
Vyvěšeno: 6.11.2017