Oznámení zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků pro obnovu kat.operátu v KÚ Vahlovice novým mapováním

Oznámení zahájení zjišťování hranic pozemků kú Vahlovice
Vyvěšeno: 6.11.2017