- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

Oznámení o obnově katastrálního operátu KÚ Vahlovice novým mapováním

Oznámení o obnově kat.operátu novým mapováním kú Vahlovice [1]
Vyvěšeno: 6.11.2017