Oznámení o obnově katastrálního operátu KÚ Vahlovice novým mapováním

Oznámení o obnově kat.operátu novým mapováním kú Vahlovice
Vyvěšeno: 6.11.2017