Zrušení místní příslušnosti při vydání občanského průkazu a cestovního pasu

Zrušení místní příslušnosti-OP a cest.pas