- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu KÚ Výšice

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu-KÚ Výšice [1]

Vyvěšeno: 5.9.2017