Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu KÚ Výšice

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu-KÚ Výšice

Vyvěšeno: 5.9.2017