- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k nahlédnutí-KÚ Vahlovice

Ozn.o dokončení obnovy kat.operátu,vyložení KÚ Vahlovice [1]
Vyvěšeno:20.9.2017