Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k nahlédnutí-KÚ Vahlovice

Ozn.o dokončení obnovy kat.operátu,vyložení KÚ Vahlovice
Vyvěšeno:20.9.2017