- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení – KÚ Myštice

Ozn.o dokončení obnovy kat.operátu,vyložení KÚ Myštice_488334665_0_52238407010_307_OO112017_obnova311 [1]
Vyvěšeno: 24.7.2017