Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu – KÚ Kožlí

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu-KÚ Kožlí