- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí – KÚ Výšice

Ozn. o dokončení obnovy kat.operátu,vyložení k nahlédnutí-Výšice [1]  ve formátu PDF

Vyvěšeno: 20.6.2017