Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí – KÚ Výšice

Ozn. o dokončení obnovy kat.operátu,vyložení k nahlédnutí-Výšice  ve formátu PDF

Vyvěšeno: 20.6.2017