- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Přechodná úprava-sil. II-175 + MK, Myštice, kabel NN [1]  ve formátu PDF

Situace se zákresem rozsahu zvláštního užívání [2]  ve formátu PDF

Schémata pro označení pracovních míst v obci [3]  ve formátu PDF

Vyvěšeno: 23.5.2017