VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Přechodná úprava-sil. II-175 + MK, Myštice, kabel NN  ve formátu PDF

Situace se zákresem rozsahu zvláštního užívání  ve formátu PDF

Schémata pro označení pracovních míst v obci  ve formátu PDF

Vyvěšeno: 23.5.2017