- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

NÁVRH Závěrečného účtu za rok 2016 – Obec Myštice

Návrh Závěrečného účtu za r. 2016 [1]   ve formátu PDF

Zpráva o přezkumu hospodaření [2]   ve formátu PDF

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 [3]  ve formátu PDF

Rozvaha [4]  ve formátu PDF

Výkaz zisku a ztráty [5]  ve formátu PDF

Příloha [6]  ve formátu PDF

Vyvěšeno: 30. 05. 2017