NÁVRH Závěrečného účtu za rok 2016 – Obec Myštice

Návrh Závěrečného účtu za r. 2016   ve formátu PDF

Zpráva o přezkumu hospodaření   ve formátu PDF

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12  ve formátu PDF

Rozvaha  ve formátu PDF

Výkaz zisku a ztráty  ve formátu PDF

Příloha  ve formátu PDF

Vyvěšeno: 30. 05. 2017