E.ON – Upozornění vlastníkům nemovitostí (pozemků) na ořez nebo odstranění dřevin

 

Na žádost firmy Skanska Facility – pobočka Písek J+J Facility cz upozorňujeme vlastníky a uživatele nemovitostí (pozemků) na ořez popřípadě odstranění dřevin ohrožujících bezpečný  a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy E-ON distribuce a.s.

Pokud vlastníci či uživatelé nemovitostí neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin sami, vstoupí zaměstnanci společnosti Skanska Facility s.r.o. na základě plné moci udělené ze strany společnosti E-ON distribuce a.s. na dotčené pozemky a provedou nezbytné zásahy do dřevin vlastními prostředky.

K odstranění stromoví dojde zhruba během následujících 14 dnů.

Plakát-ořez dřevin  ve formátu PDF

Vyvěšeno: 9. 5. 2017