Oznámení o obnově katastrálního operátu KÚ Výšice a KÚ Myštice obce Myštice

Oznámení o obnově katastrálního operátu KÚ Výšice obce Myštice   ve formátu PDF

Oznámení o obnově katastrálního operátu KÚ Myštice obce Myštice  ve formátu PDF

Vyvěšeno:  12. 04. 2017