Oznámení katastrálního úřadu-vyložení k nahlédnutí po dokončení obnovy kat.operátu KÚ Kožlí

Oznámení-dokončení obnovy kat.operátu, k nahlédnutí-KÚ Kožlí  ve formátu PDF

Vyvěšeno: 28.4.2017