Krajská veterinární správa – ptačí chřipka – ukončení ochranných opatření II

Ukončení_nařízení_Státní_veterinární_správy_k_ohnisku_HPAI_v_k.ú._Blatná_2 ve formátu PDF

Vyvěšeno: 14.3.2017