Rekonstrukce LC Kožlí – Svobodka

Tato lesní cesta byla rekonstruována za přispění dotace z EU, zdrojů SZIF a obce Myštice.

Název projektu: Rekonstrukce LC Kožlí – Svobodka

V průběhu měsíce října, listopadu a prosince 2016 byla rekonstruována lesní cesta podél Ostrovského (Mlýnského) potoka z Kožlí směrem na Svobodku. Tato cesta by měla v budoucnu navazovat na další rekonstruovaný úsek z Kožlí na Kostřatu. Tímto vznikne zajímavá trasa pro pěší a cyklisty, kteří mohou ze Svobodky až do Lučkovic putovat mimo komunikace zatížené automobilovou dopravou.

Dále je tato cesta důležitá pro obec ve smyslu správy a údržby obecního lesa, kterým tato cesta vede.

Obec se bude v budoucnu snažit vybudovat podél této cesty pomocí soustavy informačních panelů jakési infocentrum ve volné přírodě. Informační panely budou zaměřeny zejména na regionální přírodu, místní faunu a floru. Také předpokládáme umístění zajímavých herních prvků pro děti.

Viz dokument Rekonstrukce LC Kožlí – Svobodka

 

Projekt REKONSTRUKCE LC KOŽLÍ – SVOBODKA je spolufinancován Evropskou unií – viz dokument (pdf)