- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

E.ON – Upozornění vlastníkům pozemků na ořez dřevin

E.ON – plakát ořez dřevin [1] ve formátu PDF

E.ON – Zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů [2] ve formátu PDF

 

[3]

Techniky řezu

Obrázek – zdroj (http://www.mestojablonec.cz/cs/zivotni-prostredi/rez-stromu-rostoucich-mimo-les.html [4])