- Obec Myštice - https://www.obecmystice.cz -

Závěrečný účet 2015 – SOB

SOB – hodnotící zpráva 2015 [1]

SOB komentář k hodnotící zprávě 2015 [2]

Finanční výkaz plnění rozpočtu SOBu za 2015 [3]

Audit_SOBu . rok 2015, závěrečná zpráva 2016-04-07, podpisy [4]

Vyvěšeno: 4. 5. 2016

Sejmuto:  9. 6. 2016