Pozvánka na ZO dne 17.5.2016

Odkaz na pozvánku, formát MS Word – ZO052016

P o z v á n k a

na zasedání Zastupitelstva Obce Myštice, které se koná v úterý dne 17. 05. 2016 v 16.30 hodin v kanceláři OÚ Myštice.

 

Program: 1. Zahájení

2. Rozpočtové změny

3. Výběrové řízení na dodavatele na akci „Oprava místních komunikací v obci Myštice“ v místních částech Myštice a Výšice

4. Škola Vahlovice

5. Obecní vodovod a vodovod Římov

6. Různé záležitosti