Veřejná vyhláška – Zpráva o uplatňování Zásad úz.rozvoje Jč.kraje-Aktualizace č.3

362906565_Veřejná vyhláška-Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Jč.kraje – Aktualizace č.3  formát PDF

 

Vyvěšeno: 20.4.2016