Vyhláška č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, třídění a odstraňování komunálního odpadu

KOMODP 12001